תקנון אתר

תקנון אתר

אתר זה מהווה חנות וירטואלית המופעלת ע"י משק צאן בנגב בע"מ

השימוש והקניה באתר זה כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה

אנא קרא תקנון זה בקפידה

השימוש באתר זה מותנה בהסכמתך לתנאים הקבועים בו כלשונם

כל המבצע פעולת רכישה באתר משק צאן בנגב בע"מ (מחלבת צאלה) מצהיר בעצם ביצוע הרכישה – כי הינו מודע לתקנון באתר

ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר משק צאן בנגב בע"מ, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה

וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד משק צאן בנגב בע"מ ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם

מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות משק צאן בנגב בע"מ ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה

תנאי רכישה

רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה

וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל אשר ברשותו כרטיס אשראי

תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהינו בעל חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל ,ויזה אלפא, אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ

המוצרים המוצעים:

  • סלי פיקניק: סל קלאסי זוגי, הסל הפרקטי (זוגי), סל פיקניק משפחתי
  • מארז מיקס גבינות קשות
  • סבון מחלב כבשים
  • דבש מכוורת דרוקר
  • שמן זית הללויה
  • לחם מחמצת

במקרה שאזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תהיה רשאית משק צאן בנגב בע"מ להודיע ללקוח

על ביטול הקניה וביצוע החזר כספי בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010

וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

עדכון מחירים – המחירים באתר מתעדכנים על בסיס יום יומי על מנת להבטיח לצרכן את המחיר הנמוך ביותר.

היה ונפלה טעות אנוש ו/או השמטת ספרה ו/או טעות בהקלדה , משק צאן בנגב בע"מ בע"מ, מצהירה שטעויות מסוג זה.

יכולות להיעשות אך ורק, בתום לב, ויש לראות בהם טעויות אנוש, היה וישנה טעות במחיר באתר, או יש ספק לגבי מחיר

מסוים נא ליצור קשר מיד עם שירות הלקוחות באמצעות המייל או באמצעות טלפון 052-8478935.

כל המוצרים המוצעים באתר הינם חדשים לחלוטין (סוג א') באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל תנאי האחריות

והשירות המקובלים

פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים ,ניתן לקבל ע"י התקשרות טלפונית למספר 052-8478935.

התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחויבות

תשלום ואספקה

  • כרגע אספקה באיסוף עצמי בלבד, למעט, תושבי מועצה אזורית אשכול שיכולים לתאם משלוח באופן טלפוני בהתקשרות למספר – 052-8478935

המחירים באתר משק צאן בנגב בע"מ כוללים מע"מ.

ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים ממועד ההזמנה, הביטול ייעשה אך ורק בהודעה שתישלח באמצעות דואר אלקטרוני

להנהלת החברה , והנהלת החברה אישרה את הביטול

על פי חוק אם סופק המוצר חלה חובת החזרת המוצר אל משרדי החברה ע"י הרוכש כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית

ולא נעשה בו כל שימוש. חברת משק צאן בנגב בע"מ לא תהא אחראית על איסוף המוצר מכל סיבה שהיא

על אף האמור לעיל ,ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך 12 שעות מביצוע ההזמנה (ובתנאי שהמוצר לא סופק למזמין

או הועבר לחברת ההובלות) ללא כל חיוב בדמי ביטול על ידי הודעה במסגרת הזמן לעיל, לטלפון 052-8478935.

מעבר לזמן שצוין יחויב המזמין בדמי ביטול, על ידי שליחת הודעה בדואר אלקטרוני.

מעבר לזמן שצוין יחויב המזמין בדמי ביטול (באמצעות כרטיס האשראי) בשיעור של 5% ממחירו הכולל של המוצר.

אם הועבר המוצר לחברת ההובלות או סופק ללקוח אזי יתווספו לדמי הביטול גם מחיר הובלות (הלוך + חזור)

אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף

לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים

מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של חברות המשלוחים אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח או בשל תנאי אספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים, הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצרים מהספק ו/או מכל גורם אחר מטעמו המחזיק במוצרים בתאום מראש עם חברת משק צאן בנגב בע"מ.

במקביל הלקוח יזוכה במלא מחיר ההובלה. להוציא בזאת מכירות מיוחדות בהם דמי המשלוח ודמי הטיפול במוצר מאוחדים בסכום אחד

במקרה של איסוף עצמי חובה לוודא מראש שהמוצר ישנו ולתאם איסוף עם חברת משק צאן בנגב בע"מ. כמו כן לקוח שיבצע איסוף עצמי לא יחויב בדמי משלוח!

ברירת דין ומקום שיפוט

התנאים המובאים לעיל ולהלן ,פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט מוסמך במחוז דרום בלבד. הגישה לאתר זה וביצוע עסקאות באמצעותו מוגבלות אך ורק למשתמשים מישראל

תנאים נוספים

משק צאן בנגב בע"מ לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מקונה/רוכש לרכוש מוצרים.

משק צאן בנגב בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה

משק צאן בנגב בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי ובדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר רשאית חברת משק צאן בנגב בע"מ להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית חברת משק צאן בנגב בע"מ, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית

חברת משק צאן בנגב בע"מ שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

סגור לתגובות.